Om barnehagen

Vi er en kommunal barnehage som ligger på Skjetten.

Dette er viktig for oss

Barn med god språklig kompetanse har gode forutsetninger for samspill med andre, deltagelse i lek, vennskap og læring. Med utgangspunkt i dette har vi valgt å ha ekstra fokus på sosial kompetanse og språk.

Når det gjelder sosial kompetanse har vi vektlagt trygghet, tilhørighet og trivsel. Barns trygghet er avgjørende for hva de lærer og hvordan de opplever seg selv.

Når vi jobber med barnas språkutvikling bruker vi metoder som språkintervensjon og språkløyper, i tillegg til andre aktiviteter i barnehagehverdagen. Vi har valgt språkløyper for å skape en god lesekultur, øke barns leselyst og legge til rette for situasjoner med gode samtaler der barn blir sett, lyttet til og forstått.

Nøkkelinformasjon

 • Antall avdelinger : 4
 • Totalt antall plasser: 52
 • Antall plasser under 3 år: 18
 • Antall plasser over 3 år: 34
 • Barnehagefakta

Organisering

 • Småbarnsavdeling med barn 9 barn fra 1-3 år, Bikuben har 3 ansatte. 1 pedagog og 2 fagarbeidere
 • Småbarnsavdeling med barn 9 barn fra 1-3 år, Harehiet har 3 ansatte. 2 pedagoger og 1 fagarbeider 
 • Storebarnsavdeling med 17 barn  fra 3-6 år,  Reverhiet har 3 ansatte. 1 pedagoger og 2 fagarbeidere
 • Storebarnsavdeling med 17 barn fra 3-6 år, Ugleredet har 3 ansatte. 1 pedagog og 2 fagarbeidere
 • i Tillegg har vi 100% språkpedagog og 80% støttepedagog

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
 • Akebakke
 • Skøytebane
 • Fotballbane
 • Adgang til friområde
Spesialrom
 • Fellesrom
 • Bibliotek
 • Svømmehall
 • Kollektivtilbud i nærheten