Om barnehagen

Barnehagen ligger på Skedsmokorset. Det er en ressursbarnehage, med forsterket avdeling tilrettelagt for barn med spesielle behov.

Dette er viktig for oss

Vi er opptatt av en innholdsrik, trygg og lærerik hverdag for alle barn. Barna skal kjenne at de hører til, og at de voksne som jobber her bryr seg om dem.

Barnehagens satsningsområder er realfag og språk og livsmestring.

Livsmestring har vi delt inn i tre hovedområder; Relasjon voksen - barn, Tiltak mot mobbing og sosial kompetanse.

Nøkkelinformasjon

 • Antall avdelinger/soner : 5 avdelinger
 • Totalt antall plasser: 74
 • Antall plasser under 3 år: 27
 • Antall plasser over 3 år: 47
 • Barnehagefakta

Organisering

26 ansatte. Vi har 9 Pedagogiske ledere, 1 spesialpedagog, 1 språkpedagog, 5 barne- og ungdomsarbeidere og 6 barnehageassistenter.

Vi har i tillegg to spesialpedagoger som reiser rundt i andre barnehager for å ha timer med barn som har fått vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
 • Hinderløype
 • Akebakke
 • Skøytebane
 • Fotballbane
 • Lavvo
 • Utendørs amfi
 • Nær skog
Spesialrom
 • Fellesrom
 • Gymsal
 • Bibliotek
 • Språkrom