Om barnehagen

Barnehagen ligger på Skedsmokorset, og ble ferdigstilt høsten 1997. Vi er en ressursbarnehage, med en forsterket avdeling tilrettelagt for barn med spesielle behov. Vi har også spesialpedagoger ansatt hos oss, som reiser rundt i de andre barnehagene i vårt distrikt for å jobbe med barn som har behov for spesialpedagogisk hjelp.
Vi er så heldige å være i samme bygg som Vardeåsen skole og SFO, en barneskole med elever i 1.- 4. klasse. Vi har et godt samarbeid med skolen, og har blant annet felles samlinger og arrangementer og en godt planlagt overgang fra barnehage til skole.
Vi har en stor lekeplass ute, med akebakke om vinteren og masse plass å boltre seg på om sommeren.

Dette er viktig for oss

Vi er opptatt av en innholdsrik, trygg og lærerik hverdag for alle barn. Barna skal kjenne at de hører til, og at de voksne som jobber her bryr seg om dem.

Vi er med i et utviklingsprosjekt gjennom statsforvalteren i Oslo og Viken i samarbeid med Høgskolen i innlandet som heter Barnehagemiljø og krenkelser. Dette skal gjøre oss enda bedre til å opprettholde et trygt og godt psykososialt miljø for barna.

Barnehagens satsningsområder er:

 • Barnehagemiljø og krenkelser – hvordan skape et trygt og godt psykososialt miljø for barna
 • Lek og lekemiljø
 • Språk

Nøkkelinformasjon

 • Antall avdelinger: 5 
 • Totalt antall plasser: 77
 • Antall plasser under 3 år: 24
 • Antall plasser over 3 år: 53
 • Barnehagefakta

Organisering

Vi er til sammen 25 ansatte; 9 pedagogiske leder, 1 spesialpedagog, 8 barne- og ungdomsarbeidere og 4 assistenter.

I tillegg har vi 3 spesialpedagoger som reiser rundt i andre barnehager for å ha timer med barn som har fått vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
 • Hinderløype
 • Akebakke
 • Skøytebane
 • Fotballbane
 • Lavvo
 • Utendørs amfi
 • Nær skog
Spesialrom
 • Fellesrom
 • Gymsal
 • Bibliotek
 • Språkrom