Om barnehagen

Volla Barnehage har 130 plasser for barn i alderen 0–6 år. Barnehagen ligger i Lillestrøm på en stor naturtomt med flott bjørkeskog. Barnehagen har ni avdelinger. En av avdelingene er tilrettelagt for funksjonshemmede.

I forbindelse med nyåpningen av Volla barnehage, høst/vinter 2021, skal det etableres en (forsterket) avdeling med fokus på barn med nedsatt hørsel. Dette for å videreutvikle tilbudet til tale- og/eller tegnspråklige barn med nedsatt hørsel i Lillestrøm kommune.

 

Dette er viktig for oss

”Et godt sted å være, få omsorg, leke og lære!”

Positivt sosialt samspill ligger til grunn for arbeidet vi gjør i barnehagen. Barna møtes med glede og humor, varme, anerkjennelse og oppmuntring. Vi gir barna utfordringer på deres nivå for å gi dem mestringsfølelse og vi tar oss tid å undre oss over det de er opptatte av. Vi ser omsorg, oppdragelse, lek, læring, sosial - og språklig kompetanse i sammenheng.

Volla barnehage legger stor vekt på uteleken, som er viktig med tanke på utvikling av motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinering av bevegelser, kreativitet og nysgjerrighet.

Nøkkelinformasjon

Organisering

40 ansatte. Barna er inndelt i avdelinger etter alder. Det er 12 barn pr. småbarnsavdeling fra 1-3 år med fire ansatte. Det er 18 barn på storebarnsavdeling fra 3-6 år med 3 tre ansatte. Utover dette er både inndeling i smågrupper og lekegrupper, arbeid på tvers av avdelingene. På forsterket avdeling har vi 16 barn i alderen 3-6 år med 5 ansatte.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
 • Akebakke
 • Skøytebane
 • Fotballbane
 • Ballbinge
 • Gapahuk
 • Adgang til friområde
 • Nær skog
 • Nye lekeapparater
Spesialrom
 • Ressursbarnehage
 • Kultursenter
 • Kollektivtilbud i nærheten