Om barnehagen

Volla Barnehage har 130 plasser for barn i alderen 0–6 år. Barnehagen ligger i Lillestrøm på en stor naturtomt med flott bjørkeskog. Barnehagen har ni avdelinger. En av avdelingene er tilrettelagt for funksjonshemmede.

I forbindelse med nyåpningen av Volla barnehage vinter 2021, skal det etableres en (forsterket) avdeling med fokus på barn med nedsatt hørsel. Dette for å videreutvikle tilbudet til tale- og/eller tegnspråklige barn med nedsatt hørsel i Lillestrøm kommune.

 

Dette er viktig for oss

«Et godt sted å være, få omsorg, leke og lære!»

Positivt sosialt samspill ligger til grunn for arbeidet vi gjør i barnehagen. Barna møtes med glede og humor, varme, anerkjennelse og oppmuntring. Vi gir barna utfordringer på deres nivå for å gi dem mestringsfølelse og vi tar oss tid å undre oss over det de er opptatte av. Vi ser omsorg, oppdragelse, lek, læring, sosial - og språklig kompetanse i sammenheng.

Volla barnehage legger stor vekt på uteleken, som er viktig med tanke på utvikling av motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinering av bevegelser, kreativitet og nysgjerrighet.

Nøkkelinformasjon

 • Antall avdelinger: 9
 • Totalt antall plasser: 130
 • Antall plasser under 3 år: 60
 • Antall plasser over 3 år: 70
 • Ressursbarnehage; en forsterket avdeling.
 • Barnehagefakta

Organisering

40 ansatte. Barna er inndelt i avdelinger etter alder. Det er 12 barn pr. småbarnsavdeling fra 1-3 år med fire ansatte. Det er 18 barn på storebarnsavdeling fra 3-6 år med 3 tre ansatte. Utover dette er både inndeling i smågrupper og lekegrupper, arbeid på tvers av avdelingene. På forsterket avdeling har vi 16 barn i alderen 3-6 år med 5 ansatte.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
 • Akebakke
 • Skøytebane
 • Fotballbane
 • Ballbinge
 • Gapahuk
 • Adgang til friområde
 • Nær skog
 • Nye lekeapparater
Spesialrom
 • Ressursbarnehage
 • Kultursenter
 • Kollektivtilbud i nærheten