Om barnehagen

Volla barnehage flyttet vinteren 2022 inn i nytt og flott barnehagebygg. Barnehagen ligger i Lillestrøm på en stor naturtomt med flott bjørkeskog, og er en av kommunens sju ressursbarnehager. Barnehagen har 12 avdelinger med 170 plasser for barn i alderen 0-6 år. Jupiter, Måne, Venus, og Tellus har barn i alderen 3-6 år, Stjerne i alderen fra 3-6 år, Mars, Merkur og Verdensrommet har barn i alderen 0-6 år og Neptun, Saturn, Uranus og Sol har barn i alderen 1-3 år. Stjerne er spesielt tilrettelagt for barn med særlige behov. Verdensrommet er tilrettelagt for barn med nedsatt hørsel. Dette for å videreutvikle tilbudet til tale – og/eller tegnspråklige barn med nedsatt hørsel i Lillestrøm kommune. Både Stjerne og Verdensrommet er fysisk større og har flere ansatte enn de andre avdelingene.  

Satsningsområder

I Volla barnehage jobber vi etter visjonen vår «Et godt sted å være, leke, få omsorg og lære». Vi jobber med lekens egenverdi og språk som satsningsområde. Inkludering og likeverd er en viktig del av vår praksis, og vi brenner for at alle barn skal ha like muligheter til å delta, ut ifra sine egne forutsetninger. I tilvenningsperioden arbeider vi etter Jåttåmodellen, også kalt «familietilpasset tilvenning» for å inkludere foreldre mer i barnehagestarten. Vi tror at trygge foreldre gir trygge barn, og at vi ved å bli bedre kjent med dere under tilvenningen gir dere en best mulig start på barnas barnehageløp. Astronautklubben er Volla barnehages opplegg for de eldste barna i barnehagen. Da møtes vi i felles grupper på tirsdager for å bli bedre kjent med hverandre, og jobbe sammen mot noen felles mål som barna vil ha nytte av, både med tanke på skolestarten og senere. Vi har fokus på vennskap, trygg tilknytning og samspillsregler, og jobber med prososiale tiltak som felles turer, samlinger og opplevelser i tillegg til lek og litt trening på selvstendighet og det å holde orden rundt seg selv.

Nøkkelinformasjon

Antall avdelinger: 12

Av disse:- fire avdelinger for barn 3-6 år- to fleksible avdelinger for barn 0-6 år

- fire avdelinger for barn 0-3 år

- en forsterket avdeling tilpasset ulike funksjonsnedsettelser

- en forsterket avdeling tilpasset nedsatt hørsel

Totalt antall plasser: 174

Antall plasser under 3 år: 64

Antall plasser over 3 år: 110

Organisering

Det er tydelig avdelingsstruktur i barnehagen. Vi har vannlekerom og et atrium som fungerer som felles samlingsplass og aktivitetsrom. Barnehagen har også flere grupperom, både i og utenfor avdeling. Det er tekjøkken på alle avdelinger, og et storkjøkken, som planlegges å tas i bruk etter januar 2023

Fasiliteter og tilbud

Uteområdet

Uteområdet består av både skog, hinderløype, sklier og tradisjonelle lekeplass-leker og sandkasse. Småbarnsavdelingene disponerer sitt eget inngjerdede uteområde, for å gjøre uteleken ekstra trygg og forutsigbar for de aller minste barna. Barnehagen har eget drivhus, der det blir dyrket alt fra blomster til grønnsaker gjennom året.

Spesialrom
  • Vannlekerom
  • Atrium/skile
  • Drivhus
  • Ekstra grupperom utenfor avdeling 

Omvisning i ny barnehage

To mer eller mindre identiske barnehager som stod ferdig samtidig. 

Hør hva Eva, Kristina, Ann-Helen og barn fra barnehagene har å si om sine nye bygg og bli med på omvisning i nye Sagelva barnehage og Volla barnehage.