Om tjenesten

Seksjon avhengighet har hovedansvaret for å gi tilbud til personer over 18 år med avhengighetsproblematikk og deres pårørende. Tjenesten er basert på at du ønsker å ta imot hjelpen og er gratis.

Hva får du?

  • Kartlegging
  • Råd og veiledning
  • Behandling i kommunen
  • Innsøkning til behandling i spesialisthelsetjenesten
  • Oppfølging før, under og etter rusbehandling institusjon
  • Praktisk bistand
  • Støttesamtaler med rusavhengige eller pårørende
  • Oppfølging av personer som mottar Legemiddelassistert rehabilitering
  • Oppfølging av gravide rusavhengige
  • Utdeling av gratis brukerutstyr

Nyttige lenker

Dette er våre tjenester for personer med psykiske lidelser
Pakkeforløp psykiske helse og rus