Hva er Aktiv fritid?

Trenger du hjelp til å komme ut, delta på aktiviteter og møte andre mennesker?

Aktiv fritid kan bidra med fritidskontakter, møteplasser og aktiviteter til ungdom og voksne med funksjonshemning, psykiske lidelser eller sosiale utfordringer.

Noen av våre tilbud krever at du har fått vedtak om hjelp fra:

Ta kontakt med oss om du vil vite mer. Du kan også jevnlig få tilsendt brosjyre og informasjon om tilbud og muligheter på e-post. 

Tilbudet består av:

 • Tilrettelagte aktivitetsgrupper
 • Møteplasser som er åpne for alle
 • Individuell fritidskontakt (for deg som er helt avhengig av en egen ledsager)
 • Fritid med bistand – for deg som ønsker hjelp inn i en forening eller organisasjon
 • Informasjon om tilrettelagt fritidstilbud generelt
 • Ledsagerbevis

Mye foregår på kveldstid og utformes etter ønsker og behov hos de som deltar.

Følg oss på våre facebooksider

Åpne tilbud

På alle tilbudene er det bare å møte opp.

Vi kan formidle informasjon om diverse treningsmuligheter fra ulike klubber, teater, sosiale møteplasser, sang- og musikktilbud, selvorganiserte selvhjelpsgrupper, etc. Se eksempler på tilbudene våre nedenfor.

JollyFriday

En fest- og møteplass for ungdom og unge voksne med lettere psykisk utviklingshemning eller sosiale utfordringer. Her er diskotek, rå dataspill-avdeling, biljard, kiosksalg, konkurranser, m.m. Gjestene kommer fra flere kommuner. Ta gjerne med egen ledsager. Inngang kr. 20.

Arrangeres den første fredagen i måneden fra 18.00-21.00 på Skjetten Fritidssenter, Landskronaveien 513, Skjetten.

JollyFriday har egen Facebook-side.

Kulturkafeen

Et uforpliktende samlingssted for psykisk utviklingshemmede og deres ledsagere. Gjestene er med på å bestemme hva som skal skje.

Aktivitetene foregår i lokalene på Løvenstad eller ute på ulike fritidstilbud eller restauranter.

Arrangeres hver torsdag fra 18-21, Kurlandsveien 30, Løvenstad.

Kontakt med Mohammed på telefon 934 37 443 for program.

Jentekveld

For jenter/damer med lettere psykisk utviklingshemming i alderen 17 – 30 år.
Gjestene bestemmer aktiviteter som dans, lek, tegning, spill, baking, etc.
Ledsagere er velkommen til å delta.
Inngang kr. 20,-
Arrangeres en torsdag i måneden fra 18.00-22.00 på Skjetten Fritidssenter.
Datoene varierer. Ta kontakt.

Aktiv på Dagtid

Et tilbud til stønadsmottagere (arbeidsledige, sykemeldte, uføre) om å trene sammen med andre til en lav, årlig sum. Saltrening og svømming er blant tilbudene.
Kontakt Jorunn Hynes på telefon 93045677 eller e-post: jorunn.hynes@gmail.com
Tilbudet driftes av Nedre Romerike Handikapidrettslag.

Enkeljympa

Morsom trening i sal til fengende musikk for utviklingshemmede.

Arrangeres av Friskis og Svettis på tirsdagskvelder, Skjetten.

Kontakt Tone Lyrstad på telefon 46427484

Styrketrening

På Trento på Kjeller, kan du som har ledsagerbevis, trene så mye du vil og ta med en ledsager gratis for kr. 199,- per måned. Fri utmelding.

Vi har fritidskontakt som veileder (nesten) hver onsdag kl. 12-13.

Lukkede aktivitetsgrupper

Vi oppretter og utformer gruppetilbud etter behov og ønsker fra de som trenger hjelp. For eksempel har vi grupper på dagtid og kveldstid, for utviklingshemmede, for personer som vil bedre sin psykiske helse og for personer med autismespekterforstyrrelser (Asperger).

Deltagelse på en gruppe med faste medlemmer gir mulighet for mange kultur- og fritidsopplevelser, nettverk, trygghet og hygge blant likesinnede.

Eksempler på aktiviteter:

 • Styrketrening
 • Friluftsliv med bål
 • Matlagning
 • Museumsbesøk
 • Kino
 • Gaming
 • Kaféturer

Deltagerne bestemmer i stor grad hva som skal foregå.

Jobbe som fritidsleder i Aktiv fritid?

Liker du å bidra til aktivitet, moro og glede for andre?
Har du noen få timer ledig i uka? Førerkort, evt. tilgang på bil? Vi trenger stadig nye fritidskontakter, enten til grupper eller som personlige ledsagere.