Arkitektur- og byggeskikkprisens vinnere 2021

Nitja Senter for samtidskunst er kåret til vinner av Lillestrøm kommunes arkitektur- og byggeskikkpris. Hederlig omtale går til Lillestrøm kirkelige fellesråd for deres arbeid med forvalting og istandsetting av eldre kirkebygg i kommunen. 

Vinner 2021 - Nitja Senter for Samtidskunst

Fagjuryens valg av Nitja som vinner av Lillestrøm kommunes arkitektur- og byggeskikkpris er enstemmig. Juryens begrunnelse: Arkitektene Haugen/Zohar, med landskapsarkitekt Snøhetta, har skapt vellykkede nye lokaler for Nitja senter for samtidskunst (tidligere Akershus Kunstsenter) gjennom et vakkert og funksjonelt bygg. Satsingen på et nytt bygg sentralt i Lillestrøm, i Kulturkvartalene og ut mot den nyanlagte Byparken, er i seg selv forbilledlig som byplanlegging, og samspillet med omgivelsene fungerer godt.

Arkitektene har skapt et bygg som er innbydende for forbipasserende, og kommuniserer sin funksjon gjennom åpenhet på bakkeplan. Graden av offentlighet internt i kunstsenteret inviterer til sambruk, og man kan anta at brukergruppen vil omfatte flere enn de mest kunstinteresserte. Kaféen, takterrassen, debattrommet og aktivitetsrommet for barn er positive bidrag i så henseende. Bygningen har en fornuftig skala, både som objekt i omgivelsene og som fungerende kunstsenter. Innvendig fremstår programsammensetningen, rommenes størrelse og utforming spennende og godt tilpasset sin funksjon.

Hederlig omtale

Istandsetting av kirker: Lillestrøm kirkelige fellesråd

Hederlig omtale går til Lillestrøm kirkelige fellesråd for deres arbeid med forvalting og istandsetting av eldre kirkebygg i kommunen. 

Lillestrøm kommune har en rekke kulturhistorisk viktige kirkebygg, hvorav tre er fredet (før 1650), og fire er listeført (etter 1850). Frogner middelalderkirke, Lillestrøm kirke, Strømmen kirke, Skedsmo kirke og Sørum middelalderkirke er nominert til prisen i kategorien istandsetting.

Heller enn å trekke frem ett av disse prosjektene ønsker juryen å gi en hederlig omtale til Lillestrøm kirkelige fellesråds arbeid med forvalting og istandsetting av eldre kirkebygg i kommunen generelt.

Renovering av kulturminner får gjerne mindre offentlig oppmerksomhet enn oppføringen av nybygg, men krever svært høy grad av fagkompetanse om eldre fagtradisjoner. Arbeidet med istandsettelse av kommunens eldre kirker fremstår svært profesjonelt utført, og juryen mener det er riktig at dette får en offentlig anerkjennelse.

Fagjuryen 2021-2024 består av:

  • Jørgen Johan Tandberg, leder av jury - Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
  • Torunn Hognestad - Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)
  • Vegard Røhme - Fortidsminneforeningen
  • Anne-Berit Haavind - Lillestrøm kommune
  • Kristin Dale Selvig - Lillestrøm kommune

Les mer om arkitektur og byggeskikkprisen

Se alle nominerte kandidater til arkitektur- og byggeskikkpris 2021