Hva er arkitektur- og byggeskikkpris?

Prisen er en årlig hederspris og består av en støpt plakett, festet på bygget, samt diplom.   

I 2021 skal prisen deles ut for aller første gang! 

Vinner 2021

Arkitektur- og byggeskikkprisens vinnere

Kandidatene 2021

Se de nominerte kandidater til Lillestrøm kommunes arkitektur- og byggeskikkpris 2021

Hva kan nomineres?

Nybygg, tilbygg, landskapsanlegg og istandsetting av verneverdige bygninger, innenfor Lillestrøm kommune, kan nomineres som kandidater. For nybygg og landskapsanlegg må kandidaten ha ferdigattest i løpet av de siste fire årene.

Prisens sekretariat vil kontrollere at nominerte kandidater har mottatt ferdigattest. Foreligger det ikke gyldig ferdigattest ved nominasjonsfristen vil kandidaten automatisk bli flyttet til fagjuryens vurdering et annet år.

Hvem kan nominere kandidater til prisen?

Alle kan nominere kandidater til prisen. 

Nominasjonsfrist

Frist for å nominere kandidater i 2021 er 15. april.

Hvem kan få prisen?

Prisen kan deles ut til enkeltpersoner, bedrifter, institusjoner og foreninger.

Hvem kårer vinneren?

En egen fagjury vurderer kandidatene og innstiller årets vinner til prisen. Fagjuryen skal skriftlig redegjøre for sin vurdering og tildeling.

Fagjury:

Fagjuryen består av fem personer:

  • en arkitekt fra Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
  • en fagperson fra Fortidsminneforeningen
  • en landskapsarkitekt fra Norske Landskapsarkitekters Forening (NLA)
  • en ansatt i Lillestrøm kommune fra Kommunalområdet by og stedsutvikling
  • en ansatt i Lillestrøm kommune fra Kommunalområdet kultur

Arkitekten fra Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) leder fagjuryen. Medlemmene av fagjuryen er utnevnt for fire år av gangen og har personlig vara.

Hvilke kvalitetskriterier bør vinnerkandidaten oppfylle?

Fagjuryen skal vurdere kandidatene for kvalitet og kriterier knyttet til byggeskikk i den enkeltstående bygningen, samspill med omgivelsene eller for kvalitet innen miljø, klima og arkitektur.

Den kandidaten som fagjuryen vurderer at i god nok grad har bidratt til å heve, fornye eller utvikle kvaliteter innen byggeskikk, arkitektur eller by- og stedsutvikling i Lillestrøm, vil kunne vinne hedersprisen.

Hedrende omtale

Fagjuryen kan innstille flere kandidater til hedrende omtale. Kandidater som tildeles hederlig omtale får innrammet diplom.

Når deles prisen ut?

Prisen vil bli delt ut av ordfører eller stedfortreder på et egnet lokalt arrangement. På arrangementet inviteres både årets prisvinnere og kandidater som oppnår hedrende omtale.

Blir det kåret en vinner hvert år?

Fagjuryen kan bestemme at prisen ikke deles ut, hvis ingen av årets nominerte kandidater oppfyller prisens kvalitetskriterier i god nok grad.

Øvrig

Kommunestyret vedtok 18.11.2020 at Lillestrøm kommune skulle ha en årlig, lokal pris som hedrer god arkitektur- og byggeskikk. I samme anledning vedtok Kommunestyret statuttene som blant annet bestemmer sammensetning av fagjury og prisens kvalitetskriterier.

Sekretariat

Tre ansatte fra Kommunalområde kultur, miljø og samfunn utgjør sekretariatet. Disse gjør alle administrative oppgaver knyttet til prisen, samt mottar nominerte kandidater og videreformidler disse til fagjuryen.

Sekretariatet har mandat til å finne aktuelle kandidater til prisen hvis det ikke kommer inn forslag innen nominasjonsfristen.