Fritidsklubber og fritidstilbud

Se her for å finne møteplasser, ballbaner, bibliotek, kulturskolen og mye mer.

Ferietilbud

Ferietilbud for barn og unge i Lillestrøm kommune. Aktiviteter i regi av avdeling barn og unge og tilbud fra lag og foreninger.

Nyheter for ungdom

Les nyheter for ungdom her

Slik kan du påvirke

Lurer du på hvordan du kan påvirke i Lillestrøm kommune?

Les og lær om politikken her.

Aktivitetskalender

Det skjer i Lillestrøm kommune speiler mangfoldet i frivilligheten, kulturlivet og idretten. Her får du oversikt over arrangementer og kulturtilbud i hele kommunen, fra Blaker i øst til Skjetten i vest.

Helsetjenester for barn og unge

Fysioterapi og ergoterapi, avlastningstilbud, Tildeling barn og unge, individuell plan og koordinator, Helsestasjon, fritidskontakt, opplæring og veiledning for foresatte, barn og unge som pårørende

Oppsøkende ungdomsteam (OUT)

OUT er en bidragsyter til at unge i Lillestrøm kommune opplever en trygg og positiv ungdomstid.

Ung i jobb Lillestrøm

Ung i Jobb Lillestrøm er en tjeneste for deg mellom 15-25 år som trenger hjelp til å finne en jobb. Drop-in: Vi tilbyr gratis jobbhjelp til deg på kveldstid.