Illustrasjonsbilde ungdomsskole og elever

Møteplasser og fritidstilbud

Se her for å finne møteplasser, ballbaner, bibliotek, kulturskolen og mye mer.

Helsetjenester for barn og unge

Fysioterapi og ergoterapi, avlastningstilbud, Tildeling barn og unge, individuell plan og koordinator, Helsestasjon, fritidskontakt, opplæring og veiledning for foresatte, barn og unge som pårørende

Nyheter for ungdom

Les de her

Slik kan du påvirke

Lurer du på hvordan du kan påvirke i Lillestrøm kommune?

Les og lær om politikken her.

Oppsøkende ungdomsteam (OUT)

OUT er en bidragsyter til at unge i Lillestrøm kommune opplever en trygg og positiv ungdomstid.

Ung i jobb Lillestrøm

Ung i Jobb Lillestrøm er en tjeneste for deg mellom 15-25 år som trenger hjelp til å finne en jobb. Drop-in: Vi tilbyr gratis jobbhjelp til deg på kveldstid.

Temaplan for naturmangfold

Lillestrøm kommune har en viktig rolle med å ivareta naturmangfold i saksbehandling, arealplanlegging, som grunneier og gjennom veiledning og informasjon til innbyggerne.