Kommunedirektør

Kommunedirektøren er den øverste administrative lederen i kommunen.

Rådhuset

Lillestrøm rådhus ligger på den gamle Dampsagtomta nær Nitelva i Lillestrøm by.

Kommunens direktører

Seks direktører representerer stabs- og tjenesteområdene i Lillestrøm kommune.

Verdier og mål

Verdier og mål for Lillestrøm kommune.

Organisasjonskart

Se Lillestrøm kommunes organisasjonsstruktur.

Etiske retningslinjer for medarbeidere og folkevalgte

Etiske retningslinjer for Lillestrøm kommune.