Politisk styrt organisasjon

Lillestrøm kommune er en politisk styrt organisasjon. Det betyr at det er de folkevalgte som bestemmer kommunens prioriteringer. Styringen endrer seg derfor etter hvert kommunevalg, etter hvor stor oppslutning de ulike partiene fikk.

Det er kommunevalg hvert fjerde år.

Formannskapsmodellen

Når en kommune styres etter formannskapsmodellen er det kommunestyret som er kommunens øverste politiske organ.

Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste organ
Les mer om kommunestyret

Formannskapet

Formannskapet er det politiske organet som står for den daglige politiske styringen i kommunen. Det møtes to ganger i måneden. Her sitter det 15 representanter. Formannskapet skal gjenspeile størrelsesforholdet mellom partiene i kommunestyret.

Ordfører og varaordfører

Ordføreren leder både kommunestyret og formannskapet.

Varaordføreren rykker opp som ordfører dersom ordføreren midlertidig trer ut av sitt verv. I slike tilfeller vil varaordføreren ha ansvaret for ordførerens ordinære oppgaver.

Les mer om ordføreren og varaordføreren.

Politiske råd og utvalg

Se våre politiske råd og utvalg

Administrativ ledelse

Lillestrøm kommune består av seks tjenesteområder, som ledes av hver sin direktør.
Kommunedirektøren leder kommunen.

Organisasjonskart

Se Lillestrøm kommunes organisasjonskart