Næringsliv

Næringslivet i Lillestrøm, regional næringsutvikling og samarbeid, oppstarts og gründervirksomhet, etablere barnehage, landbruksnæring, godkjenning av lokaler.

Skatt, avgift og gebyrer

Skatt for personlige skatteytere, kommunale avgifter, eiendomsskatt, kommunal inkasso

Salg, servering og skjenking

Skjenkebevilling, skjenkebevilling for enkeltanledning, salgsbevilling, serveringsbevilling Etablererprøve og kunnskapsprøve, e -læringskurs, regelverk for salgs- og skjenkesteder bevillingsgebyr, salg av tobakk.

For arbeidsgiver

Skatteattest Arbeidsgiveravgift Utbetaling av lønn A-melding Organisasjonsformer

For våre leverandører

Innkjøp, faktura til oss, bli leverandør, krav til leverandører, regelverk, oversikt over rammeavtaler, bestillinger og E-handel.

Skatteoppkrever og kemner

Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Det betyr at det ikke lenger er skatteoppkrever (kemner) i kommunen.