Næringsliv

Næringslivet i Lillestrøm, regional næringsutvikling og samarbeid, oppstarts og gründervirksomhet, etablere barnehage, landbruksnæring, godkjenning av lokaler.

Skatt, gebyrer og priser

Skatt for personlige skatteytere, kommunale avgifter, eiendomsskatt, kommunal inkasso

Welcome to Lillestrøm

On this page, you will find some of the basic information needed when you are moving to Lillestrøm from abroad.

Salg, servering og skjenking

Skjenkebevilling, skjenkebevilling for enkeltanledning, salgsbevilling, serveringsbevilling Etablererprøve og kunnskapsprøve, e -læringskurs, regelverk for salgs- og skjenkesteder bevillingsgebyr, salg av tobakk.

For arbeidsgiver

Skatteattest Arbeidsgiveravgift Utbetaling av lønn A-melding Organisasjonsformer

For våre leverandører

Innkjøp, faktura til oss, bli leverandør, krav til leverandører, regelverk, oversikt over rammeavtaler, bestillinger og E-handel.

Skatteoppkrever og kemner

Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Det betyr at det ikke lenger er skatteoppkrever (kemner) i kommunen.