Tidene varierer mellom skolene og de ulike trinnene. På noen skoler slutter de ulike gruppene/klassene på forskjellige tidspunkt og derfor er ikke slutt-tidene oppgitt.

Skolestarter? Les mer om å begynne på skolen

Asak skole  

 • 1. trinn: 09.30 - 12.45
 • 2. - 7. trinn: 08.45 - 12.45
 • 8. - 10. trinn: 08.45 - 12.45

NB: Skolestart tirsdag 16.august.

Bingsfoss ungdomsskole 

 • 8-10. trinn: 08.45 - 12.05

8. trinn møter i skolegården, resten går til klasserommene sine.

Blaker skole

 • 1. trinn: 09.00 - 12.00
 • 2. - 7. trinn: 08.30 - 13.00

Brånås skole 

 • 1. trinn: 09.00 - 11.00
 • 2.- 7. trinn: 08.30 - 12.10
Alle møter i amfiet.

Bråtejordet skole 

 • 8. trinn: 08.30 - 11.30
 • 9. og 10. trinn: 08.00 - 11.00

Dalen skole 

 • 1. trinn: 09.00-12.30
 • 2. - 7. trinn: 08.00-12.30

Frogner skole

 • 1.trinn: 09.00 - 11.45
 • 2. - 7. trinn: 08.30 - 12
 • 8. - 10. trinn: 08.30 og 12.30

Frydenlund skole 

Nye elever starter 10.00. Resten starter 08.30.

Garderåsen skole 

 • 1. trinn: 09.00 - 12.00
 • 2. - 7. trinn: 08.30 - 12.00 

Sfo åpner 12.00 denne dagen.

Gjellerås skole 

 • 1. trinn:  09.00 - 11.45
 • 2. trinn - 7. trinn: 08.30 - 12.35

Hovinhøgda skole

 • 1. trinn: 09.00 - 12.30
 • 2. - 7. trinn: 08.30 - 12.30

Alle møter opp i skolegården.

Kjeller skole 

 • 1. trinn: 09.00 – 11.00
 • 2. - 7. trinn: 08.30 - 12.00
 • 8. - 10. trinn: 08.30 - 12.00

Kjellervolla skole 

 • 8. trinn: 10.00  
 • 9. - 10. trinn: 09.00  

Elevene på 8. trinn møter utenfor hovedinngangen til skolen.
NB: Skolestart tirsdag 16. august.

 Lillestrøm kulturskole 

Undervisningen starter i 34, fra og med mandag 22. august.
Dersom det blir endringer i enkelte fag vil foresatte få beskjed om det.

Lillestrøm voksenopplæring 

Alle elever starter 18. august

Riddersand skole 

 • 1. trinn: 10.00 - 12-30
 • 2. - 7. trinn: 08.30 - 12.30

Sagdalen skole 

 • 1. trinn: 10.00 - 12.30
 • 2. - 7. trinn 09.00 - 12.30

Skjetten skole 

 • 1. trinn har oppmøte ved amfiet i skolegården
  • 1A: 09.00 - 11.00
  • 1B: 09.30 - 11.30
  • 1C: 10.00 - 12.00
  • 1D: 10.30 - 12.30
 • 2. - 7. trinn: 08.30 - 13.00

Skåningsrud skole og ressurssenter

 • 1. - 10. trinn: 08.45 - 12.15

Stav skole 

8. trinn: individuelle oppmøtetider. Invitasjoner sendt ut i Vigilo.

9. trinn: 09.00

10. trinn: 10.00

Sten-Tærud skole 

 • 1. trinn: 10.00  
 • 2. - 10. trinn:  09.00 

Sørum skole

 • 1. trinn: 09.00 - 12.00
 • 2. - 7. trinn: 08.30 - 13.50

Foreldreskole for foresatte 1.trinn 09.00 - 12.00

Sørumsand skole 

 • 1. trinn: 09.00 - 12.00
 • 2. - 7. trinn: 08.30 - 12.30 

Tæruddalen skole

 • 8. trinns elever får innkalling til individuelle oppstartsamtaler med foresatte
 • 9. - 10. trinn: 08.20 - 12.00

Vardeåsen skole 

 • 1. trinn: 09.30 - 12.00
 • 2. - 4. trinn: 09.00 - 12.30

Vesterskaun skole 

 • 1. trinn: 10.00 - 12.15
 • 2. - 7. trinn: 08.15 - 12.15

Vigernes skole

 • 1. trinn: 10.00 - 12.00
 • 2.- 7. trinn: 09.00 - 12.30

Volla skole 

 • 1. trinn:  09.30 - 11.30
 • 2. - 7. trinn:   08.15 - 11.50  

Østersund ungdomsskole

 • 8.trinn: 08.30
 • 9. - 10.trinn: 08.30

Åsenhagen skole 

 • 1. trinn: 10.00 - 12.30 
 • 2. - 7. trinn: 09.00 - 12.45