Tidene varierer mellom skolene og de ulike trinnene. På noen skoler slutter de ulike gruppene/klassene på forskjellige tidspunkt og derfor er ikke slutt-tidene oppgitt.

Skolestarter? Les mer om å begynne på skolen

Asak skole  

 • 1. trinn: 09.30 - 12.45
 • 2. - 7. trinn: 08.15 - 12.45
 • 8. - 10. trinn: 08.15 - 12.45

Bingsfoss ungdomsskole 

 • 8. - 10. trinn: 08.45

Blaker skole

 • 1. trinn: 09.00 - 12.00
 • 2. - 7. trinn: 08.25 - 14.15

Brånås skole 

 • 1. trinn: 09.00 - 11.00
 • 2. - 7. trinn: 08.30

Bråtejordet skole 

 • 8. trinn: 8.30 - 11.00
 • 9. - 10. trinn: 08.00 - 11.00

Dalen skole 

 • 1. trinn: 09.00 - 12.45
 • 2. trinn: 08.00 - 12.45 
 • 3. - 7. trinn: 08.00 - 14.00

Frogner skole

 • 1.trinn: 09.00 - 11.45
 • 2. - 6. trinn: 08.30 - 13.30
 • 7. trinn: 08.30 - 14.00
 • 8. - 10. trinn: 08.30 - 14.15

Frydenlund skole 

Alle elever starter 08.30

Garderåsen skole 

 • 1. trinn: 09.00 - 12.00
 • 2. - 7. trinn: 08.30 - 13.05 

Gjellerås skole 

 • 1. trinn: 09.00 - 11.45  
 • 2. trinn: 08.30 - 12.35
 • 3. - 7. trinn: 08.30 - 13.35

Hovinhøgda skole

 • 1. trinn: 09.00 - 13.00
 • 2. trinn: 08.30 - 13.00
 • 3. - 7. trinn: 08.30 - 14.15

Alle møter opp i skolegården.

Kjeller skole 

 • 1. trinn:
  • Gul og grønn gruppe 09.00 - 11.00
  • Blå og rød gruppe 10.30 - 12.30
 • 2. - 7. trinn:  08.30 - 12.00
 • 8. - 10. trinn: 08.30 - 12.00

 Lillestrøm kulturskole 

Undervisningen starter i 34, fra og med mandag 21. august.
Dersom det blir endringer i enkelte fag vil foresatte få beskjed om det.

Lillestrøm voksenopplæring 

Alle elever starter kl 09.00

Riddersand skole 

 • 1. trinn: 10.00 - 12.30
 • 2. trinn: 08.30 - 12.30
 • 3. - 7. trinn: 08.30 - 14.00

Sagdalen skole 

 • 1. trinn: 10.00 - 13.00
 • 2. trinn: 09.00 - 13.00
 • 3. - 7. trinn: 09.00 - 13.45

Skjetten skole 

 • 1. trinn: 
  • 1a: 09.00 - 11.00
  • 1b: 09.30 - 11-30
  • 1c: 10.00 - 12.00
  • 1d: 10.30 - 12.30
 • 2. - 7. trinn: 08.25 - 13.00

Skåningsrud skole og ressurssenter

 • 1. - 10. trinn: 08.45 - 13.25

Alle elever blir hentet hjemme til avtalt tid, av sin skoleskyss

Sophie Radich skole

 • 8. trinn: 10.00 - 12.00
 • 9. - 10. trinn: 09.00 - 11.00

8.trinn møter utenfor hovedinngangen. 9. og 10. trinn møter ved klasserommet. 

Stav skole 

 • 8. trinn: 8.trinnselever får innkalling til oppstartsamtaler med foresatte
 • 9. trinn: 09.00 - 12.00
 • 10. trinn: 10.00 - 13.00

Sten-Tærud skole 

 • 1. trinn: 10.00 - 12.00 
 • 2. - 10. trinn: 09.00 - 13.00 

Sørum skole

 • 1. trinn: 09.00 - 12.00
 • 2. - 7. trinn: 08.30 - 13.50

Sørum skole har foreldreskole for skolestarterforeldre kl 09.00 - 12.00 første skoledag

Sørumsand skole 

 • 1. trinn: 09.00 
 • 2. - 7. trinn: 08.30 

1. trinn møter i Amfiet

Tæruddalen skole

 • 8. trinns elever får innkalling til individuelle oppstartsamtaler med foresatte
 • 9. - 10. trinn: 08.20 - 11.40

Vardeåsen skole 

 • 1. trinn: 09.00 - 11.30
 • 2. trinn 08.30 - 13.30
 • 3. - 4. trinn: 08.30 - 14.15

Vesterskaun skole 

 • 1. trinn: 09.00 - 12.00
 • 2. - 7. trinn: 08.15 - 12.50

Vigernes skole

 • 1. trinn: 10.00 - 12.00
 • 2. - 7. trinn: 09.00 - 12.30

Volla skole 

 • 1. trinn:  09.30 - 12.15
 • 2. - 7. trinn:   08.30 - 13.05  

Østersund ungdomsskole

 • 8. trinn: 08.30 - 14.40
 • 9. trinn: 09.30 - 14.40
 • 10.trinn: 10.00 - 14.40

Åsenhagen skole 

 • 1. trinn: 10.00 - 12.30 
 • 2. - 7. trinn: 09.00 - 13.10