Årets vannmåleravlesning skjer i perioden 28. november - 9.desember. De fleste har vannmålere som blir avlest automatisk og da trenger du ikke å gjøre noe. Les mer om vannmåleravlesning.

Digital kommunikasjon mellom skole og hjem

I Lillestrøm kommune innfører vi kommunikasjonsløsningen Vigilo for den digitale kommunikasjonen mellom skole og hjem

Elev i Lillestrømskolen - Hvordan logge på eller laste ned Office 365 hjemmefra

Er du elev i Lillestrømskolen kan du logge på Office 365 og Teams fra hvilken som helst pc/ma

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

Lillestrøm kommune jobber for at alle barn og unge i kommunen skal ha en god oppvekst. Vi jobber for å sikre at alle våre tjenester samarbeider godt.