Digital kommunikasjon mellom skole og hjem

I Lillestrøm kommune innfører vi kommunikasjonsløsningen Vigilo for den digitale kommunikasjonen mellom skole og hjem

Elev i Lillestrømskolen - Hvordan logge på eller laste ned Office 365 hjemmefra

Er du elev i Lillestrømskolen kan du logge på Office 365 og Teams fra hvilken som helst pc/ma

Elevmapper

Alle elever i Lillestrøm kommune har en elevmappe.

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

Lillestrøm kommune jobber for at alle barn og unge i kommunen skal ha en god oppvekst. Vi jobber for å sikre at alle våre tjenester samarbeider godt.