Digital kommunikasjon mellom skole og hjem

I Lillestrøm kommune innfører vi kommunikasjonsløsningen Vigilo for den digitale kommunikasjonen mellom skole og hjem

Elev i Lillestrømskolen - Hvordan logge på eller laste ned Office 365 hjemmefra

Er du elev i Lillestrømskolen kan du logge på Office 365 og Teams fra hvilken som helst pc/ma