Om SFO

Vi som jobber på Brånås SFO er opptatt av å tilby barna en trygg plass å være før og etter skoletid. SFO er en arena hvor en skal oppleve gode relasjoner med venner og da er det viktig at vi tilrettelegger for frilek. Vi har også ulike aktiviteter hver dag som barna kan være med på hvis de vil.

På morgenen serverer vi frokost og etter skolen får barna lunsj og frukt/grønnsaker. Vi har varmmat to dager i uken og brødmat tre dager i uken.

Vi er mye ute og har skogen rett ved siden av som vi går på tur i. Inne har vi gymsal, bibliotek, datarom og skolekjøkken som vi bruker til forskjellige aktiviteter. For 3.- og 4. klassingene har vi noe som vi kaller "Klubben". De har klubb to dager i uken og barna får gjøre aktiviteter som passer for de som er eldst.

Vi er tidlig ute med å kontakte foreldrene hvis vi opplever at er barn strever med noe. Må den måten får man raskt i gang et samarbeid til det beste for barnet. For at barna skal få det best mulig hos oss ønsker vi at foreldrene sier i fra med en gang hvis barnet har opplevd noe på SFO som ikke var greit. På den måten får vi ordnet opp i det sammen.

Nøkkelinformasjon

  • SFO er for elever på 1.-4. trinn.
  • Ca antall elever: 118

Organisering

Månebasen for 1. trinn, Stjernebasen for 2., 3. og 4. trinn