Om SFO

Blaker skolefritidsordning (SFO) er kommunalt drevet, ordningen et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen. SFO er en arena for lek, læring, utforsking og medvirkning. Vi gir omsorg gjennom å skape trygghet, toleranse, trivsel og tilhørighet for alle barn som går på SFO.

Nøkkelinformasjon

  • SFO er for elever på 1.-4. trinn.
  • Ca antall elever: 40

Organisering

Vi har en base for alle våre SFO barn.