Om SFO

Vi vil at alle barn skal oppleve en trygg og positiv hverdag på SFO. Vi vil lage arenaer for morsomme og nye opplevelser, gi barna ansvar og gode samarbeidsvaner. SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Vi bruker de ansattes kompetanse målrettet og har derfor læringsstøttede aktiviteter, samtidig som vi opprettholder muligheten for frilek og tradisjonelle sosiale aktiviteter.

Nøkkelinformasjon

  • SFO er for elever på 1.-4. trinn.
  • Ca antall elever: 213

Organisering

Base 1 for 1. Base 2 for 2. Base 3 for 3. og Klubben for 4. trinn