Når hentes avfallet?

Det er Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) som er ansvarlig for å hente avfallet ditt. Se når de henter avfall hos deg

Meld fra om manglende henting

Du kan melde fra til ROAF hvis avfallet ditt ikke er hentet eller beholderen din ikke er tømt.

Forurensing

Meld fra om forurensing, luftkvalitet, støy, forurenset grunn, forurensing i vann og vassdrag

Renovasjonsgebyr og priser

Størrelse og pris på ulike renovasjonsløsninger. Ekstrasekk, serviceabonnement.