Om barnehagen

Nordli barnehage er en veletablert barnehage med landlig beliggenhet ved Lørenfallet i Sørum.

Dette er viktig for oss

Vi har stort fokus på samarbeid mellom avdelingene for å ivareta vennskap og lek blant barn. Vi bestreber oss på å bruke ressursene våre på en best mulig måte.

Vår grunnholdning er anerkjennende væremåte. Anerkjennelse er et grunnleggende menneskelig syn som er basert på likeverd og en gjensidighet i relasjoner. Det innebærer en forståelse av at hvert menneske er unikt og dermed også retten til å «være ekspert på egen opplevelse».

Nøkkelinformasjon

 • Antall avdelinger: 5
 • Antall ansatte: 30
 • Totalt antall plasser: 85
 • Antall plasser under 3 år: 24
 • Antall plasser over 3 år: 61
 • Barnehagefakta

Organisering

Barnehagen har to småbarnsavdelinger med 12 barn og 4 ansatte. Vi har to storebarnsavdelinger med 24 barn og 4 ansatte. I tillegg har vi en spesialavdeling tilrettelagt for barn med spesielle behov. Vi er ressursbarnehage.

Vi har et stort unikt uteområde som vi bruker aktivt. Vi har et multihus med bålplass innenfor vårt uteområde. I tillegg har vi et flott tilrettelagt turområde i nærliggende skogsområde, som benyttes ukentlig til turer.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
 • Hinderløype
 • Akebakke
 • Kjøkkenhage
 • Fotballbane
 • Lavvo
 • Adgang til friområde
 • Nær skog
 • Utsikt
 • Nye lekeapparater
Spesialrom
 • Fellesrom
 • Temarom
 • Kollektivtilbud i nærheten