Om barnehagen

Tæruddalen barnehage ligger i Tæruddalen med skogen som nærmeste nabo.

Dette er viktig for oss

Fremme sosial og emosjonell kompetanse hos barna. Vi har fokus på omsorg og relasjonsbygging for å forebygge mobbeatferd. Satsningsområdet i år ved Tæruddalen barnehage er å lage et inspirerende leke- og læringsmiljø.

Nøkkelinformasjon

 • Antall avdelinger: 3
 • Totalt antall plasser: 41
 • Antall plasser under 3 år: 13
 • Antall plasser over 3 år: 28
 • Barnehagefakta

Organisering

Barnehagen har tre avdelinger.

Blåklokke er småbarnsavdeling for barn mellom 1-2 år. Der jobber det en pedagogisk leder, to fagarbeidere og en lærling.

Hvitveis er en 2-4 års avdeling. Der jobber det en pedagogisk leder og to fagarbeidere.

Tusenfryd er en 3-5 års avdeling. Der jobber det en pedagogisk leder, en fagarbeider og en assistent.

For å ivareta pedagognormen har vi en pedagogisk leder som avlaster de andre pedagogiske lederne. Tilsammen har vi 12 ansatte.

Fasiliteter og tilbud

Uterommet
 • Hinderløype
 • Lysløype
 • Akebakke
 • Skøytebane
 • Kjøkkenhage
 • Fotballbane
 • Gapahuk
 • Adgang til friområde
 • Nær skog
 • Nær vann 
Spesialrom
 • Fellesrom
 • Svømmehall
 • Kollektivtilbud i nærheten