Frogner helsestasjon er åpen tirsdag og torsdag

Noen konsultasjoner vil gjennomføres på Sørumsand helsestasjon, mer informasjon får du av din helsesykepleier.

Frogner helsestasjon deler e-post og telefonnummer med Sørumsand helsestasjon. 

Frogner helsestasjon har følgende tilbud

DigiHelsestasjon

Kontakt oss digitalt via digihelsestasjon

Digihelsestasjon gjør det mulig å kommunisere med helsestasjonen og skolehelsetjenesten på nett. Meldingene kommer direkte inn i den elektroniske pasientjournalen (EPJ). Du kan få varsel om ny time, påminnelser og mulighet til å avbestille timer på nett.