Ny kommuneplan og bygge- og deleforbud i LNF-områder.

Ny kommuneplan for Lillestrøm kommune ble vedtatt 14.juni 2023. Den gjelder for alle bygge- og delesaker fra den ble vedtatt. Den nye kommuneplanen inneholder endringer i blant annet krav til utnyttelsesgrad og minste uteoppholdsareal, og medfører særlig endringer for eiendommer i tidligere Fet og Sørum kommuner. Se de nye bestemmelsene.

Samtidig ble det vedtatt å gjøre endringer i flere av bestemmelsene og legge disse ut på ny høring. Dette medfører at det er et totalt bygge- og deleforbud i LNF-områder fram til nye bestemmelser blir vedtatt. Les mer om bygge- og deleforbudet og hvilke bestemmelser som skal på ny høring.

Innsyn i byggesaker

Finn byggesaker, tegninger og ferdigattester for din eiendom.

Kart og eiendomsinformasjon

Kartportal, bestille situasjonskart,kartdata og flyfoto, bestille offentlig eiendomsinformasjon matrikkelen, adressering og bolignummer.

Skal du bygge, rive eller endre?

Unntak fra søknadsplikt, byggesøknad, krav til tegninger, nabovarsel, hvordan søke ferdigattest, saksbehandlingstid.

Byggesaksveiledning

Få hjelp med veiledning og generelle spørsmål om byggesaker.

Seksjonering, deling og oppmåling

Førstegangsseksjonering, reseksjonering, fradeling av eiendom, arealoverføring, grensejustering og oppmåling.

Gebyrer og priser for plan, byggesak, geodata og landbruk

Last ned gebyrforskriften for plan, byggesak, geodata og landbruk.

Klage

Hvordan klage på vedtak i byggesak, og hvordan melde fra om ulovlig byggearbeid.

Energiforbedring i bolig

Gratis energianalyse (ENØK-tiltak) .

Kulturminner

I Lillestrøm kommune har vi mange spor etter tidligere tider, både over og under jorda, noe kjente og de fleste ukjente. Les om SEFRAK-registrerte bygg og kulturminneplaner.