Ny kommuneplan for Lillestrøm er planlagt vedtatt 14. juni 2023. Den vil gjelde for alle bygge- og delesaker fra vedtaksdato.

Dette medfører endringer i blant annet krav til utnyttelsesgrad og minste uteoppholdsareal, og vil særlig være annerledes for eiendommer i tidligere Fet og Sørum kommuner.

Etter at ny kommuneplan er vedtatt må alle søknader være prosjektert i tråd med denne. Les mer om ny kommuneplan og se de nye bestemmelsene

Gebyrer og priser for plan, byggesak, geodata og landbruk

Last ned gebyrforskriften for plan, byggesak, geodata og landbruk.

Innsyn i byggesaker

Lillestrøm kommune har innsynsløsninger der du kan se byggesaker fra 1. januar 2010 og fram til i dag.

Skal du bygge, rive eller endre?

Byggesøknad, byggesaksveiledning, nabovarsel, ferdigattest.

Seksjonering, deling og oppmåling

Førstegangsseksjonering, reseksjonering, deling og oppmåling, endring av eiendomsgrenser.

Byggesaksveiledning

Få hjelp med veiledning og generelle spørsmål om byggesaker.

Kart og eiendomsinformasjon

Kartportal, bestille situasjonskart,kartdata og flyfoto, bestille offentlig eiendomsinformasjon matrikkelen, adressering og bolignummer.

Forurenset grunn

Terrenginngrep i forurenset grunn kan føre til helse- og miljørisiko for omgivelsene. Derfor stiller vi krav til hvordan forurenset grunn skal håndteres.

Klage

Klage på vedtak i byggesak, byggetilsyn

Planer og strategier

Kommuneplan, reguleringsplaner, temaplaner.

Energiforbedring i bolig

Gratis energianalyse (ENØK-tiltak) .