Meld feil og mangler i gata

Har du oppdaget hull i veien, mørke gatelys eller andre feil og mangler? Du kan du raskt og enkelt melde fra til oss.

Veiarbeid og vedlikehold

Vårrengjøring, planlagt asfaltering, klippe hekker og busker. meld feil og mangler i gata, graving i gata, brøyting, strøing og salting, arbeid på kommunal grunn, trafikksikkerhet, normer og regler for vei

Trafikksikkerhetsplan

Det er utarbeidet trafikksikkerhetsplaner for de tidligere kommunen Fet, Sørum og Skedsmo

Sykkel

Sykkelkart og sykkelstier, sykkelkommunen Lillestrøm, kampanjer og events, bysykkelordningen, elsparkesykler.

Parkering

Her finner du informasjon om priser, betaling, klageadgang, søknad om parkeringsbevis for forflytningshemmede, parkeringsnorm og parkeringsstrategi.

Elbil og miljøvennlig transport

Lade og parkere elbil Elbilkalkulator Støtteordning for tilrettelegging for lading av elbil

Normer og regler for vei

Her får du oversikt over veiledere, normer og skjemaer som prosjekterende foretak og utbyggere trenger å forholde seg til i planleggingen av private og kommunale veier.

Vei-, vann- og avløpsprosjekter

Pågående prosjekter.