Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret i Lillestrøm består av 55 politikere.

Ordfører og varaordfører

Ordfører er kommunens øverste politiske leder. Viktige oppgaver for ordføreren er å være kommunens ansikt utad, og lede kommunestyret og formannskapet.

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat skal sikre god flyt mellom kommunens politiske og administrative ledelse.

Slik styres Lillestrøm

Lillestrøm kommune styres etter formannskapsmodellen, med kommunestyret som øverste politiske myndighet.

Slik kan du påvirke politisk

Politikerne og kommuneadministrasjonen vil styre kommunen til det beste for deg, og vil gjerne høre dine synspunkter om saker og tema du brenner for