Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ. Kommunestyret i Lillestrøm består av 55 politikere.

Politiske saker og møter

Se politiske møter og finn politiske saker. Finn medlemmer i kommunestyret, formannskapet og utvalgene.

Politiske råd og utvalg

Kommunen er en politisk styrt organisasjon, og vedtak om kommunens drift og utvikling fattes i politiske utvalg etter tjenesteområde.

Kommune-TV

Direktesendinger fra kommunestyret og opptak fra tidligere møter.

Ordfører og varaordfører

Ordfører er kommunens øverste politiske leder. Viktige oppgaver for ordføreren er å være kommunens ansikt utad, og lede kommunestyret og formannskapet.

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat skal sikre god flyt mellom kommunens politiske og administrative ledelse.

Slik styres Lillestrøm

Lillestrøm kommune styres etter formannskapsmodellen, med kommunestyret som øverste politiske myndighet.

Slik kan du påvirke politisk

Politikerne og kommuneadministrasjonen vil styre kommunen til det beste for deg, og vil gjerne høre dine synspunkter om saker og tema du brenner for

Etiske retningslinjer for medarbeidere og folkevalgte

Etiske retningslinjer for Lillestrøm kommune.

For folkevalgte

Her kan du som folkevalgt få informasjon om å melde inn forfall, få avklart habilitet, søke om fritak fra politiske verv, søke om dekning av utgifter, booke møterom, melde inn gaver og verv.