Næringslivet i Lillestrøm

Næringsstrategi, næringsarealer, statistikk og fakta, aktuelle rapporter.

Næringsstrategi

Lillestrøm kommunes første næringsstrategi er vedtatt og skal bidra til å få flere bedrifter og flere arbeidsplasser til kommunen.

Regional næringsutvikling og samarbeid

For å styrke vår kommune, samarbeider vi tett med andre aktører. Her er noen sentrale samarbeidspartnere. 

Næringsfond

Lillestrøm kommune har et lite næringsfond. Normalt utlyses fondet første kvartal hvert år.

Vi støtter prosjekter for grønn omstilling og innovasjon i næringslivet gjennom GO IN-fondet

I samarbeid med Romerike Sparebank lyser Lillestrøm kommune ut 3 millioner kroner til prosjekter som kan bidra til grønn omstilling og innovasjon for næringsvirksomheter i Lillestrøm kommune.

Oppstarts og gründervirksomhet

Lillestrøm kommune ønsker nye virksomheter velkommen. Kommunen samarbeider med flere aktører om støtte og hjelp til gründere og bedrifter. 

Etablere barnehage

Skal du etablere barnehage eller familiebarnehage? Barnehager skal godkjennes av kommunen før virksomheten kan settes i gang. 

Landbruksnæring

Ønsker du å investere i tradisjonelt landbruk, eller ønsker du å etablere en tilleggsnæring på gården. Her kan du se hvordan kommunen kan hjelpe deg komme i gang med ditt prosjekt.

Godkjenning av lokaler for tatovering og piercing

Meldeskjema for frisør, hudpleie, tatovering og piercing

For våre leverandører

Innkjøp, faktura til oss, bli leverandør, krav til leverandører, regelverk, oversikt over rammeavtaler, bestillinger og E-handel.

NAV Lillestrøm

Tilgjengelighet og kontaktinformasjon, råd og veiledning, Flyktningetjenesten, ditt NAV, påvirk NAV Lillestrøm - si din mening