Skoler og skolegrenser

Finn skoler og SFO, skoletilhørighet og grenser, begynne på skolen, bytte skole, Lillestrøm kulturskole, Lillestrøm voksenopplæring, tidlig eller utsatt skolestart.

Ferie og fridager i skolen

Skoleruta for Lillestrømskolen, søke om fri, permisjonsreglement for elever ved Lillestrømskolen.

Skolefritidsordningen (SFO)

Her finner du informasjon om priser og søknadsskjema for redusert betaling.

Elevenes velferd

Ferie og fridager, Skolemiljø, skolehelsetjenesten, Skoleskyss, Skader og ulykkesforsikring, Tannlege, Klage på karakter, slette fravær i grunnskolen

Spesialundervisning

Oppfølging av PP-tjenesten, barn med spesielle behov, logoped til barn, logoped og spesialundervisning til voksne.

Søknadsordninger for skole

Samleside for alle søknader.

Samarbeid mellom skole og hjem

Digital kommunikasjon mellom skole og hjem, Elev i Lillestrømskolen - hvordan logge på eller laste ned Office 365 hjemmefra.

Fag- og yrkesopplæring

Lærling, lærlingekontor, praksisplasser for elever og studenter.

Lillestrøm voksenopplæring

Lillestrøm voksenopplæring har lokaler på Skedsmokorset. Vi har rundt 450 elever fra mange land og det jobber om lag 40 personer her.

Opplæring i samisk

Samiske barn har rett til å få opplæring i samisk, selv om de bor utenfor det samiske forvaltningsområdet.

Planer og regler for skolene i Lillestrøm

Regler for orden og oppførsel (Ordensreglement), klage på karakter, planer for Lillestrømskolen, slette fravær i grunnskolen.