Finn barnehage

Her finner du en oversikt over alle kommunale og private barnehager i Lillestrøm kommune.

Søke eller bytte barnehageplass

Søknad og opptak i barnehage, svar på tilbud om barnehageplass, søke redusert betaling, oppsigelse.

Åpningstider

Alle kommunale barnehagene har felles åpningstid. Barnehagene er åpne mandag - fredag fra kl. 07.00 til kl. 17.00.

Pris og betaling

Priser og søknadsskjema for redusert betaling og betalingsfritak.

Trygg start i barnehagen

Nå er det mange spente barn som snart skal starte i barnehagen for første gang. Lone fra Kjeller barnehage har noen tips til deg nå når dere skal sende poden ut på livets første vei alene.

Samarbeid mellom barnehage og hjem

Slik kommuniserer de kommunale barnehagene med foreldre og foresatte.

Barnehagemiljø og mobbing

Informasjon om hva barnehagene gjør for å hindre mobbing i barnehagen, og hva du kan gjøre hvis du er bekymret for om et barn ikke har det bra i barnehagen.

Barn (0-6 år) med spesielle behov

Hvis et barn behov for spesiell hjelp og støtte kan han eller hun trenge mer oppfølging i barnehagen.

Overgang fra barnehage til skole

Barnehagen skal legge til rette for at barn får en god avslutning på barnehageperioden, og er forberedt til å begynne på skolen.

Sikkerhet i barnehagen

Hvordan blir sikkerheten til barna ivaretatt og hva skjer hvis de skader seg?

Åpen barnehage

Få en oversikt over de åpne barnehagene i kommunen.

Etablere barnehage

Skal du etablere barnehage eller familiebarnehage? Barnehager skal godkjennes av kommunen før virksomheten kan settes i gang. 

Vedtekter og planer for barnehagene

Vedtekter for kommunale barnehager og øvrige planer og vedtekter for barnehager i Lillestrøm kommune.

eDialog for ansatte i private barnehager

Sikker innsending av dokumentasjon for ansatte i private barnehager med KS Fiks SvarUt via ID-porten.